RO | EN

CREDIDAM
Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti

Tarife TV

Decizia  ORDA 75/2006
Utilizatori televiziune
Anul Organisme de radiodifuziune exclusiv SRTV SRTV
2006 1,25% 2.000.000 lei (RON)
2007 1,25% 2.000.000 lei (RON) indexata cu indicele de inflatie
2008 1,25% 2.000.000 lei (RON) indexata cu indicele de inflatie
     
Utilizatori televiziune cu specificul programelor sportiv, informativ
Anul Organisme de radiodifuziune cu specificul programelor sportiv, informativ
2006 si urmatorii 0,375%
 
NOTA
Baza de calcul a remuneratiei datorata de organismele de televiziune o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata si alocatia bugetara, daca este cazul.
În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare.

Decizia ORDA nr. 85/2006
Remuneratia datorata de utilizatori in domeniul audiovizual 
Utilizatori televiziune
Anul Organisme de radiodifuziune inclusiv SRTV
2006 si urmatorii 1,50%
 
NOTA
Baza de calcul a remuneratiei datorata de organismele de televiziune o constituie totalitatea veniturilor brute lunare din care se scade taxa pe valoarea adaugata si alocatia bugetara, daca este cazul.
În lipsa acestor venituri, baza de calcul o constituie cheltuielile ocazionate de utilizare.

De la data de 03.05.2007 remuneratiile se calculeaza aplicand urmatoarele procente:
FONOGRAME
Remuneratia datorata pentru utlizarea fonogramelor
 
Anul Organisme de televiziune
03.05.2007, 2008 si urmatorii 1%*
NOTA
*Baza de calcul o reprezinta veniturile brute lunare obtinute de utlizatori din activitatea de radiodifuzare. In lipsa veniturilor baza de calcul o reprezinta cheltuielile ocazionate de utilizare.
AUDIOVIZUAL
Remuneratia datorata pentru utilizarea prestatiilor artistice din audiovizual
 
Anul Organisme de televiziune
03.05.2007, 2008 si urmatorii 1,2%*
NOTA
*Baza de calcul o reprezinta veniturile brute lunare obtinute de utlizatori din activitatea de radiodifuzare, direct proportional  cu ponderea utilizarii repertoriului gestionat colectiv. In lipsa veniturilor baza de calcul o reprezinta cheltuielile ocazionate de utilizare.
  • Artisti:      Luni - Joi      10.00-13.00
  • Utilizatori: Luni - Vineri      09.00-17.00
 
 
Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate de CREDIDAM potrivit notificarii nr.8338, în conformitate cu Legea nr.677/2001, în scopul îndeplinirii atributiilor legale de colectare si repartizare. Datele pot fi dezvaluite unor terti în baza unui temei legal justificat. Va puteti exercita drepturile de acces, de interventie si de opozitie, în conditiile prevazute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisa semnata si datata, trimisa pe adresa CREDIDAM.

© 2009 - 2014 Credidam