Oficiul Român pentru drepturile de autor

 
Decizie nr. 189/2013

din 29/11/2013
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 788 din 16/12/2013

Decizia nr. 189/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a modificării, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006


 

    În conformitate cu prevederile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de Adresa Uniunii Producătorilor de Fonograme din România şi Centrului Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/10.276 din 25 noiembrie 2013, precum şi de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG II/10.482 din 29 noiembrie 2013,
    în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,

    directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

   Art. 1. - (1) Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, modificarea, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional, a remuneraţiilor stabilite în sumă fixă prin Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 982 din 8 decembrie 2006 prin Decizia directorului general al Oficiul Român pentru Drepturile de Autor nr. 399/2006, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta decizie.
   (2) Modificările prevăzute la alin. (1) devin efective începând cu luna următoare publicării.
   Art. 2. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.
   Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismelor de gestiune colectivă.

   

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,
Adriana Donţu

    Bucureşti, 29 noiembrie 2013.
    Nr. 189.

   
ANEXA Nr. 1
 

   
TABEL
cuprinzând valoarea remuneraţiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim ambiental (aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică)

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice
   A1. Restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-food, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de jocuri, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

   

Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 21 21 10
2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 26 26 15
3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 30 30 16
4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 36 36 17
5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 41 41 21
6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 44 44 22
7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 46 46 23
8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 48 48 24
9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 50 50 25
10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 54 54 26
11 Suprafaţă peste 500 mp 58 58 28

    Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate
   A2. Restaurante, baruri, cafenele, ceainării, braserii, fast-food, rotiserii, pizzerii, shaormerii, crame, cofetării, săli de jocuri, săli de bal, săli pentru nunţi şi asimilate*)

   

Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 10 10 5
2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 15 15 7
3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 21 21 10
4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 26 26 12
5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 34 34 15
6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 37 37 19
7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 40 40 20
8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 43 43 21
9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 46 46 22
10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 48 48 23
11 Suprafaţă peste 500 mp 51 51 26

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
   A3. Bar cu program, night club*) (fără ring de dans pentru public)

   

Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 51 51
2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 77 77
3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 82 82
4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 87 87
5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 93 93
6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 98 98
7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 103 103
8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 108 108
9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 113 113
10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 118 118
11 Suprafaţă peste 500 mp 154 154

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
   B. Unităţi comerciale sau prestatoare de servicii, show room, supermarket, hipermarket, cabinete medicale, stomatologice, saloane de înfrumuseţare şi altele asimilate etc.*)**)

   

Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 9 9 2
2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 12 12 6
3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 30 30 8
4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 36 36 10
5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 41 41 12
6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 46 46 14
7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 51 51 15
8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 67 67 17
9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 82 82 21
10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 93 93 23
11 Suprafaţă cuprinsă între 500-999 mp 103 103 26
12 Suprafaţă peste 1000 mp 154 154 28

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
   C1. Târguri şi expoziţii*)**)

   

Nr. crt. Activitate Remuneraţie zilnică(RON)
Producători de fonograme(UPFR) Artişti interpreţi sau executanţi fonograme(CREDIDAM)
1 Târguri rurale, iarmaroace, talciocuri 15 15
Expoziţii de artă, ştiinţă, carte şi altele asemenea
2 Suprafaţă până la 200 mp 2 2
3 Suprafaţă peste 200 mp 5 5
4 Târguri sau expoziţii (produse agroalimentare, industriale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement etc.) 124 124
5 Banchet, masă festivă, petrecere (organizată cu ocazia unui colocviu, simpozion, congres, vernisaj, lansare carte sau CD etc.) 36 36

    Acţiuni desfăşurate în spaţii deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
   C2. Publicitate cu vehicule, standuri, bannere, ecrane, machete fixe/gonflabile, remorci, mobile etc. (dotate sau însoţite de instalaţii de sonorizare)

   

Nr. crt. Tip
(activitate)
Remuneraţie zilnică
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Vehicul auto/Remorcă publicitară 21 21
2 Stand, banner, ecran, machetă fixă, machetă gonflabilă 5 5

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
   C3. Spectacole diverse (pentru muzică difuzată înainte, în timpul şi după spectacol)

   

Nr. crt. Activitate Remuneraţie/spectacol
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Filarmonică, operă, teatru, cinematograf, circ, delfinariu şi altele asimilate 5 5

    Spaţii închise sau deschise situate în staţiuni turistice, comune şi sate
   D1. Unităţi hoteliere*)**)***)

   

Nr. crt. Tip locaţie Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Pensiune agroturistică, popas turistic, han turistic 12 12 10
2 Pensiune urbană până la 3 stele 12 12 21
3 Sat vacanţă, camping, club de vacanţă 12 12 10
4 Motel 12 12 21
5 Pensiune urbană 4-5 stele 41 41 31
6 Tabere (tematice, acţiuni mondene, culturale sau asimilate) 51 51 41
7 Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare maximum 50 camere 31 31 10
8 Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare 51-100 camere 41 41 21
9 Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare peste 101 camere 51 51 31
10 Hotel 4-5 stele 82 82 82

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe
   D2. Unităţi hoteliere*)**)***)

   

Nr. crt. Tip locaţie Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Pensiune turistică urbană până la 3 stele 21 21 21
2 Camping 21 21 21
3 Motel 26 26 26
4 Pensiune turistică urbană 4-5 stele 51 51 51
5 Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare până la 50 camere 41 41 41
6 Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare 51-100 camere 51 51 51
7 Hotel până la 3 stele (inclusiv) cazare peste 101 camere 62 62 62
8 Hotel 4-5 stele 103 103 103

   E. Transporturi
   E1. Transporturi rutiere de pasageri****)

   

Nr. crt. Mijloc de transport echipat cu instalaţie de sonorizare Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Vehicul de agrement (tractor, trenuleţ, remorcă, platformă) 3 3
2 Autobuz, troleibuz, tramvai 5 5
3 Autoturism până la 6 locuri (taxi) 9 9
4 Microbuz până la 12 locuri 12 12
5 Autocar clasa până la 3 stele intern 21 21
6 Autocar clasa 3 stele intern 31 31
7 Autocar clasa 4 stele intern 41 41
8 Autocar transport internaţional 51 51

   E2. Autogări, spaţii de aşteptare pentru pasageri*)**)***)

   

Nr. crt. Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Autogară sală de aşteptare 12 12 6
2 Autogară peroane 9 9 5

   E3. Transporturi feroviare de pasageri****)

   

Nr. crt. Garnitură feroviară echipată cu instalaţie de sonorizare Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Tren de pasageri în trafic intern 30 30
2 Tren de pasageri în trafic internaţional 41 41
3 Vagon restaurant în trafic intern 30 30
4 Vagon restaurant în trafic internaţional 41 41

   E4. Gări, staţii de metrou şi spaţii de aşteptare*)**)***)

   

Nr. crt. Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Gară în municipiu şi reşedinţe de judeţ 21 21 21
2 Gară în alte oraşe 14 14 14
3 Staţie de metrou 21 21 21
4 Sală de aşteptare clasa I 9 9 9

   E5. Transporturi aeriene de pasageri****)

   

Nr. crt. Aeronavă echipată cu instalaţie de sonorizare Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Aeronavă de pasageri cursă internă 30 30 10
2 Aeronavă de pasageri cursă continentală 58 58 21
3 Aeronavă de pasageri cursă transcontinentală 114 114 51

   E6. Aeroporturi, spaţii de aşteptare pentru pasageri*)**)***)

   

Nr. crt. Spaţiu dotat cu instalaţie de sonorizare Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
1 Aeroport intern 31 31 15
2 Sală aşteptare aeroport intern 36 36 19
3 Aeroport internaţional 41 41 21
4 Sală aşteptare aeroport internaţional 46 46 26

   E7. Ambarcaţiuni navale pentru transportul de agrement dotate cu instalaţie de sonorizare****)

   

Nr. crt. Ambarcaţiune de agrement Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Până la 50 de locuri 9 9
2 Până la 100 de locuri 15 15
3 Peste 100 de locuri 31 31

   E8. Transport pe cablu dotat cu instalaţie de sonorizare

   

Nr. crt. Tip de instalaţie Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Telecabine 9 9
2 Spaţii de aşteptare pentru telecabine 15 15
3 Lifturi şi ascensoare 31 31

    Spaţii închise sau deschise
   E9. Parcări auto şi cinematografe (dotate cu instalaţie de sonorizare)

   

Nr. crt. Parcări auto şi cinematografe în aer liber Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Parcare până la 500 mp 15 15
2 Parcare peste 500 mp 26 26
3 Cinematograf în aer liber 51 51

   F. Sport şi agrement

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
   F1. Stadioane, complexe sportive (dotate cu instalaţie de sonorizare)

   

Nr. crt. Număr şi locuri ocupate Remuneraţie/manifestaţie
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Sub 10.000 de locuri 48 48
2 Peste 10.000 de locuri 0.02/scaun, dar nu mai puţin de 103 RON 0.02/scaun, dar nu mai puţin de 103 RON

   F2. Piscine, ştranduri, litoral, plaje, pârtii de schi şi patinoare deschise publicului (dotate cu instalaţie de sonorizare)

   

Nr. crt. Piscină/categorie Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Piscine
1 Piscină 51 51
2 Piscină hotel până la categoria 3 stele 62 62
3 Piscină hotel categoria 4-5 stele 103 103
Plajă, ştrand în aer liber cu plajă
4 Plajă cu suprafaţă până la 99 mp 9 9
5 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 100-199 mp 31 31
6 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 200-299 mp 41 41
7 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 300-399 mp 51 51
8 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 400-499 mp 82 82
9 Plajă cu suprafaţă peste 500 mp 206 206
10 Parc de distracţii şi/sau agrement 515 515
Litoral
11 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 100-199 mp 51 51
12 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 200-299 mp 72 72
13 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 300-399 mp 93 93
14 Plajă cu suprafaţă cuprinsă între 400-499 mp 113 113
15 Plajă cu suprafaţă peste 500 mp 309 309
Pârtii de schi şi alte sporturi de iarnă
16 Pârtie cu instalaţie de sonorizare 206 206
Patinoar
17 Patinoar acoperit 21 21
18 Patinoar în aer liber 51 51
Şcoli şi săli de profil
19 Şcoală de dans, balet 21 21
20 Sală gimnastică aerobică 31 31
21 Sală fitness 21 21
22 Sală fitness (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv) 31 31
23 Sală fitness (în hotel categoria 4-5 stele) 62 62
24 Sală masaj 41 41
25 Sală masaj (în hotel până la categoria 3 stele inclusiv) 51 51
26 Sală masaj (în hotel categoria 4-5 stele) 72 72
27 Sală tratamente (diverse) 41 41

   G. Birouri şi spaţii de producţie

   

Nr. crt. Tip de spaţiu Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Până la 30 de persoane 51 51
2 Până la 100 de persoane 72 72
3 Peste 100 de persoane 103 103

   H. Telecomunicaţii

   

Nr. crt. Tip Remuneraţie din valoarea de vânzare
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artişti interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
1 Centrală telefonică cu apel în aşteptare 1% 1%

   *) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, remuneraţiile cuvenite (organismelor de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme) pentru comunicarea publică/lucrativă, se vor achita pentru fiecare activitate în parte, indiferent de numărul acestora.
   **) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spaţiile anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare).
   ***) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere/spaţii.
   ****) La încadrarea în tabel, pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar, nu se percepe remuneraţia cuvenită. Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport se face numai în cazul acelora înregistrate în registrele române, după caz, auto, feroviar, naval sau aerian.

   
ANEXA Nr. 2
 

   
VALOAREA
remuneraţiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim lucrativ (aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică, medie şi mare)

   14. Baza de calcul a remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor din comunicarea publică în scop lucrativ (tabelul I1) o reprezintă, după caz:
   1. încasările brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, programe, valoarea materialelor promoţionale etc., în lipsa acestora;
   2. bugetul de cheltuieli al manifestării;
   3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale.
   15. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări, dar care să nu depăşească 10% din totalul veniturilor brute (tabelele I2 şi I3).
   16. Evenimentele ocazionale unde se comunică public fonograme, în proporţie mai mare de 40%, vor fi cuantificate cu procente sau sume fixe, conform tabelului I1.
   17. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme licenţa neexclusivă pentru comunicarea publică în scop lucrativ, cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea evenimentului sau a manifestării organizate.
   18. Utilizatorii vor achita contravaloarea remuneraţiilor cuvenite la eliberarea licenţei neexclusive, în cazul sumelor fixe, şi în maximum 5 zile după încheierea evenimentului sau a manifestării, în cazul sumelor procentuale.
   19. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente care se repetă, aceştia pot achita remuneraţiile cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment.
   20. Utilizatorii au obligaţia să prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectivă, la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, informaţii şi documente financiar-contabile indispensabile stabilirii cuantumului remuneraţiei cuvenite.
   21. În vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă, utilizatorii au obligaţia să comunice lista pieselor muzicale utilizate, indicând titlul piesei, interpretul şi durata utilizării.

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe, staţiuni turistice, comune şi sate
   I1 *) Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc.
    (coloană sonoră)

   

Nr. crt. Tipul manifestaţiei Remuneraţie/eveniment
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Procent conform pct. 14 Valoare minimă Procent conform pct. 14 Valoare minimă
1 Spectacol/eveniment (festiv, paradă, istoric, sunet şi lumină, sportiv, nautic, aerian etc.) 1,5% 108 1,5% 108
2 Paradă modă, concurs frumuseţe 1,5% 1.293 1,5% 1.293
3 Salon auto, moto, velo, nautic, asimilate 1,5% 1.906 1,5% 1.906
4 Spectacol caracter publicitar 1,5% 2.000 1,5% 2.000
5 Turneu publicitar (4 reprezentaţii) 1,5% 3.062 1,5% 3.062
6 Turneu publicitar (5-8 reprezentaţii) 1,5% 4.324 1,5% 4.324
7 Turneu publicitar (peste 9 reprezentaţii) 1,5% 5.189 1,5% 5.189
8 Campanie electorală 1,5% 6.054 1,5% 6.054
9 Manifestaţii/evenimente (neprecizate) negociere negociere negociere negociere

    Spaţii închise sau deschise situate în oraşe sau staţiuni turistice
   I2 *) Club, bar, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează tonomat, karaoke, jukebox, multimedia, asimilate*)

   

Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
Încasare brută Valoare minimă Încasare brută Valoare minimă Încasare brută Valoare minimă
1 2 1 2 1 2
1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 1,5% 51 1,5% 51 1,5% 51
2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 1,5% 67 1,5% 67 1,5% 67
3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 1,5% 79 1,5% 79 1,5% 79
4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 1,5% 98 1,5% 98 1,5% 98
5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 1,5% 113 1,5% 113 1,5% 113
6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 1,5% 122 1,5% 122 1,5% 122
7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 1,5% 129 1,5% 129 1,5% 129
8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 1,5% 135 1,5% 135 1,5% 135
9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 1,5% 141 1,5% 141 1,5% 141
10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 1,5% 150 1,5% 150 1,5% 150
11 Suprafaţă peste 500 mp 1,5% 163 1,5% 163 1,5% 163

    Spaţii închise sau deschise situate în comune şi sate
   I3 *) Club, bar, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează tonomat, karaoke, jukebox, multimedia, asimilate*)

   

Nr. crt. Suprafaţă utilă Remuneraţie lunară
(RON)
Producători de fonograme
(UPFR)
Artiştii interpreţi sau executanţi fonograme
(CREDIDAM)
Artişti interpreţi sau executanţi pentru audiovizual
(CREDIDAM)
Încasare brută Valoare minimă Încasare brută Valoare minimă Încasare brută Valoare minimă
1 2 1 2 1 2
1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 1,5% 26 1,5% 26 1,5% 26
2 Suprafaţă cuprinsă între 50-99 mp 1,5% 31 1,5% 31 1,5% 31
3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 1,5% 37 1,5% 37 1,5% 37
4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 1,5% 50 1,5% 50 1,5% 50
5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 1,5% 57 1,5% 57 1,5% 57
6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 1,5% 62 1,5% 62 1,5% 62
7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 1,5% 67 1,5% 67 1,5% 67
8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 1,5% 72 1,5% 72 1,5% 72
9 Suprafaţă cuprinsă între 400-449 mp 1,5% 77 1,5% 77 1,5% 77
10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 1,5% 82 1,5% 82 1,5% 82
11 Suprafaţă peste 500 mp 1,5% 98 1,5% 98 1,5% 98

   *) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii/manifestaţiei pe care o desfăşoară/organizează, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere.